Zamalanak

Hiriaren hornikuntzarako aspektu garrantzitsu bat da; saltoki, enpresa, zerbitzu eta ekipamenduen funtzionamendurako. Hala ere, konponbiderik txarrenetakoa eman izan zaien gaietako bat da, agian. Zailtasun handiak eragiten dituen gaia da; izan ere, eragile askok parte hartzen dute arlo honetan, sarri interes kontrajarriekin.

Prozesuan zuzenean parte hartu nahi baduzu, inkesta hau bete dezakezu.