Oinezkoen mugikortasuna

Joan-etorri jasangarrienak egiten ez direnak dira. Birziklatzean lehen “B”-a eta garrantzitsuena beheratzearena (murriztearena) den bezala (beheratu -edo murriztu-, berrerabili eta birziklatu) mugikortasunari dagokionez ere hala da. Joan-etorriak murriztea da lehen estrategia. Mugitzeko era ez motorizatuak bultzatzea da hurrengo maila, leku batetik bestera oinez joatea, zehazki. Horrek dezenteko etxebizitza eta enplegu dentsitatea eskatzen du, pertsonei, eragin…

Irakurri gehiago...

Bizikleta bidezko mugikortasuna

Motorrik gabeko beste garraiobide nagusia. Bizikletak erabilpen eremu jakin bat du, eta, erabiltzaileen adinari dagokionez bereziki, baldintza jakin batzuk behar ditu bere erabilpenerako. Garraio mota hau azkena izan da gure hirietara iristen. Horregatik, hiriak oraindik berari egokitzen ari dira. Prozesu hori ez da batere erraza, eta, batzuetan, aukeratu beharra dago zer erabilpen mota eman espazio…

Irakurri gehiago...

Garraio publikoa

Modu ezberdinak hartzen ditu. Guztiak (taxia izan ezik) Administrazio Publikoaren finantziazio maila batekin. Beti gaude prezioei buruzko eztabaida amaiezinarekin: garestiago jarri hain defizitarioa ez izateko ala merkeago ipini eskarian gorakada eragiteko. Prezioa al da benetan jendea garraio publikoa burutik kendu eta auto pribatua erabiltzera eramaten duen arrazoia? Batzuek (trenbidekoek bereziki: metroa, trenbidea, tranbia) bide bakarra…

Irakurri gehiago...

Ibilgailu pribatua

Mugikortasun planen helburua ibilgailuen erabilpena murriztea da, batik bat. Egia da ohitura dagoela iraunkorragoak diren moduen (oinez egitea, bizikleta, garraio publikoa) erabilera indartzea eta gehitzea helburu duten neurrien gainean atentzioa jartzeko, baina, benetan, ibilgailu pribatuetan egiten diren joan-etorriak beste modu batengatik ordezkatzeko nahia da horren atzean dagoena, zeren eta, energiaren erabilerari eta espazioaren kontsumoari dagokienez,…

Irakurri gehiago...

Aparkalekua

Ibilgailu pribatuen erabiltzaileentzat arazorik handiena da, bi alderdiri dagokienez: Batetik, nire bizilekuan aparkatzeko arazo handiagoak ala txikiagoak. Bestetik, nire bidaien helmugan behar adina aparkaleku egotea ala ez. Gauza jakina da ibilgailu pribatuetan egiten diren joan-etorriak murrizteko helburu desiratua lortzeko gakoa helmugako aparkalekuen kudeaketan dagoela. Prozesuan zuzenean parte hartu nahi baduzu, inkesta hau bete dezakezu.…

Irakurri gehiago...

Bide segurtasuna

Mugikortasunaren alderdi guztietan zeharkako elementua da, joan-etorri mota guztietan lortu beharrekoa eta lehentasuna gure garraio sistemaren definizioan eta antolakuntzan. Beharrezkoa da talde ahulenen eta bereziki ume eta nagusien babes handiagoa. Hainbat kale eta bidegurutzeren diseinuko eta sistemaren antolaketako alderdi askotan eragiten du. Hiri (mugikortasun) atseginagoa eta erosoagoa lortzea ere Mugikortasun Planaren egitekoa da. Prozesuan zuzenean…

Irakurri gehiago...

Zamalanak

Hiriaren hornikuntzarako aspektu garrantzitsu bat da; saltoki, enpresa, zerbitzu eta ekipamenduen funtzionamendurako. Hala ere, konponbiderik txarrenetakoa eman izan zaien gaietako bat da, agian. Zailtasun handiak eragiten dituen gaia da; izan ere, eragile askok parte hartzen dute arlo honetan, sarri interes kontrajarriekin. Prozesuan zuzenean parte hartu nahi baduzu, inkesta hau bete dezakezu.…

Irakurri gehiago...

Ingurumena

Garraioari buruz, oro har, kezkagarria da gure planetaren hondaketan eragiten duten energia kontsumoaren eta negutegi efektuko gasen hazkundea. Gainera, hiri mugikortasunari dagokionez, kezkatzekoa da pertsonen osasunean eragiten duten partikula kutsagarrien eta PM10 partikulen isurpena. Mugikortasun jasangarriago baterantz egiteak gizarte osasuntsuago bat lortzeko eta planeta babesteko bidean aurrera egitea esan nahi du. Prozesuan zuzenean parte hartu…

Irakurri gehiago...

Mugikortasun jasangarrian prestakuntza eta heziketa

Mugikortasun jasangarriago bat lortzeko, joan-etorriak egiteko gure ohituretan aldaketak sartzearen garrantzia azpimarratu behar dugu: gutxiago egin, joan-etorri motzagoak, modu jasangarriagoan egin… Ez da batere erraza pertsonek borondatez beren bizi ohiturak aldatzea. Mugikortasun jasangarriagoa eta hiri osasuntsuagoa lortzeko jarraitu behar den bideetako bat (ez bakarra) prestakuntza eta heziketa da. Prozesuan zuzenean parte hartu nahi baduzu, inkesta…

Irakurri gehiago...